perrišti

perrišti
pérrišti tr. 1. SD301, Q131, Sut, N, K, LL192, 1 apjuosus per vidurį, suveržti: Párrišau su paryšiu pusiau gijas drikos J. Išėmus iš marinato, mėsa perrišama virvute . Pačiame [mietų] kryžtarpė[je] parriš su virkštėmis ar šlapiais ilginiais S.Dauk. Kūliai pérrišta kūlaraišom JnšM. Kap sausi linai – párrišei ir pirtin veži Dv. Ant kairiojo virbalo į dešinę atskiriamos perrišamos akys . Kam tu riši, kad pérrišo Vlkv. Tai ponas Dievas ją (skruzdėlę), kai leidęs, parrišęs su šniūreliu ir parveržęs Sln. | refl. tr., intr.: Asta apsivilkus palaidu mėlynu drabužėliu, liemenį persirišus aukso juosta P.Vaičiūn. Pérsirišti skepeta per pažastes Lp. Ji persirišo plaukus kaspinu . Jau taip nėr galvos, ė kai pérsiriša (skarelės mazgą suriša ant pakaušio), tai da mažesnė Ds.apjuosti, aprišti: Dėdienė, išėjus ant kiemo, parrišė piršlį, ir tada jo nebekorė Ps. 2. iš naujo užgobti: Kol tą mezgą atpunkeliojau, kol skariukę párrišau, vaikas net sukaito Škn. | refl. tr.: Pársirišk skarelę: mažoji kerčiukė į viršų Škn. Pérsirišk galvą – šlapia Klt. 3. 1 iš naujo aptvarstyti (ppr. gydant): Tavo žaizdos nepavojingos; mes perrišim jas ir tave išgydysim V.Krėv. Būdavo, kas antra diena pérrišt Ds. Kai párrišo, palaisvėjo piršteliai Grdž. Jiems taip besikalbant, iš kabineto išslinko ir patsai ligonis su perrišta dešine ranka . | refl. tr.: Pailsęs Povilas atsisėdo ant grindų, nuplėšė marškinių rankovę ir kaip mokėdamas persirišo kraujuojančią koją . Persirišęs žaizdą, aišku, mėgins pabėgti J.Gruš. 4. iš naujo sutvirtinti grįžte: Tie vaikpalaikiai tuos pėdus tik pakrikštijo, i tiek – visus statant reikia parrišt par naują Škn. 5. Grv, Rdm, Gg į kitą vietą perkelti ir pririšti (gyvulį): Eisiu da párrišiu karves, jau bus nugrūžinusios Rs. Reikia karvę pérrišt i telyčiotę pažiūrėt Pb. Reikia karvė pérrišt ažu to medžio Smal. Gal prieičia karvę párrišt? LKT224(Bb). | refl. tr.: Išėjau karvę pérsirišt Krn. \ rišti; antrišti; aprišti; atrišti; įrišti; paįrišti; išrišti; nurišti; parišti; paparišti; perrišti; pierišti; prarišti; pririšti; papririšti; razrišti; surišti; pasurišti; papasurišti; užrišti; paužrišti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Нужен реферат?

Look at other dictionaries:

  • perrišti — pérrišti vksm. Vė̃liavą pérrišome gẽdulo šydù …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • perristi — 1. tr. SD300, Sut, N, K perstumti, sukant paviršiumi: Aš parritau akmenį par slenksnį J. 2. refl. persiversti: Išbėgom į lauką ir kelis kartus kūlio persiritome pusnynuose A.Vencl. 3. refl. perlipti, persiropšti: Toks iš tavęs ir vyras, kad per… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • perraišioti — 1 perraišioti iter. perrišti. 1. perrišti perjuosti: Parraišiok tą parraišiulį ant apriso (abrozdo) J. 2. refl. praleisti kurį laiką raišiojant: Parsiraišiojau visą dieną priš danginsenos į naują kumiečyną Šts. raišioti; antsiraišioti;… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • perritimas — 2 perritimas sm. (1) 1. rš → perristi 1. 2. refl. → perristi 3 (refl.): O persiritimas per tvorą – led persiritau! Lp. | prk.: Vasaros persiritimas į antrą pusę rš. ritimas; apritimas; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • perrišinėti — 1. K iter. dem. perrišti 3: Daura prisiartino prie sužeistųjų, kuriuos guviai perrišinėjo sanitarė Marytė J.Balt. 2. iter. dem. perrišti 5: Karves perrišinėjam Dglš. Einu da gyvulių perrišinėti Kt. rišinėti; aprišinėti; atrišinėti; įrišinėti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • prarišti — prarìšti, pràriša, o (pràrišė) 1. žr. perrišti 5: Kol arklys pasilsės, prarišiu karvę Pb. 2. tr. truputį atrišti: Efrunė, maišus prarišusi, vištas traukė, gyvas ir negyvas rš. rišti; antrišti; aprišti; atrišti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • bambagyslė — bambãgyslė dkt. Nukir̃pti, nupjáuti, nutráukti, pérrišti bambãgyslę …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • antristi — antrìsti, añtrita, antrìto (ž.) 1. tr. užstumti, sukant paviršiumi, užristi: Tas žmogus antrito tą medį ant liūto (ps.) S.Dauk. Dabar antrìsk tus rąstus, kurie ant meškos buvo antgriuvę, aš noru matyti, kaip čia buvo PP60. 2. refl. užriedėti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • antrišti — antrìšti, añtriša, o (ž.) tr. 1. aprišti: Ančrìšo vaikiukuon skarikę, tas plėša žemė[n], nenora Pvn. | refl. tr., intr.: Su skepeta antsirìšk J. Antsiriša kuskelę ir staipos Yl. 2. pririšti: Mun antrìšo tokį raudoną kaspiną, kad jau tas… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apristi — aprìsti, àprita, aprìto (àpritė) tr. 1. SD204, N, K, Sut, Š risti aplink, apritinti. 2. apsupti, apimti: Ant galo visi sąnariai liepsna laizdančia apristi ir darkčioti bus DP527. 3. ritant nustumti šalin: Didumą akmenų apritaũ po dirvas, t.… …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”